VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETUKSET

Vaarallisten aineiden kuljetus tiellä

CargoRiga – vaarallisten aineiden ADR-luvallinen kuljetuspalvelu. 

Vaarallisten aineiden kuljettamista varten yrityksellämme on: 

 • Kuljettajat, joilla on lupa kuljettaa vaarallisia aineita 
 • Luotettava ajoneuvokanta, jokainen rekka on hyväksytty kaikkien luokkien vaarallisten aineiden kuljettamiseen  
 • Lämpötilasäädeltävät rekat 

Vaaralliset aineet ovat aineita ja esineitä, jotka uhkaavat ihmishenkiä ja ympäristöä. Näitä ovat polttoaineet, hapot, torjunta-aineet, maalit, aerosolit, palosammuttimet, liuottimet, liimat, lääkkeet, litiumakut jne. 

Mitkä tavarat luokitellaan vaarallisiksi

 • luokka 1: räjähteet ja esineet;
 • luokka 2: kaasut;
 • luokka 3: syttyvät nesteet;
 • luokka 4.1: syttyvät kiinteät aineet, itsereaktiiviset aineet, kiinteät, herkistymättömät räjähteet;
 • luokka 4.2: itsestään syttyvät aineet;
 • luokka 4.3: Aineet, jotka joutuessaan kosketuksiin veden kanssa vapauttavat syttyviä kaasuja;
 • luokka 5.1: hapettimet;
 • luokka 5.2: orgaaniset peroksidit;
 • luokka 6.1: myrkylliset aineet;
 • luokka 6.2: tartuntaa aiheuttavat aineet;
 • luokka 7: radioaktiiviset aineet;
 • luokka 8: syövyttävät aineet;
 • luokka 9: sekalaiset vaaralliset aineet ja esineet.