Yleiset määräykset
1.1. Tämä sopimus määrittää menettelyn, jolla pääset käsiksi verkkoon lähetettyihin tietoresursseihin, jotka muodostavat tietoresurssin cargoriga.fi (jäljempänä – Sivusto), Sivustoa tukevan henkilön (jäljempänä – Sivuston omistaja) oikeudet ja velvollisuudet, oikeudet ja velvollisuudet henkilöistä, jotka käyttävät Sivustoa Internetin kautta (jäljempänä Käyttäjät). Sivuston sisältö ja rakenne on suojattu tekijänoikeuden kohteina.

1.2. Kaikki sivuston omistajan ja käyttäjien väliset kumppanuudet ovat tämän sopimuksen alaisia. Mikäli tämä sopimus ei sääntele tiettyjä asioita, omistajan ja sivuston käyttäjien (jäljempänä osapuolet) välistä suhdetta säätelevät Viron nykyisen lainsäädännön normit.

1.3. Sivuston omistaja vahvistaa, muuttaa ja peruuttaa tämän sopimuksen ehdot yksipuolisesti ilman ennakkoilmoitusta. Siitä hetkestä lähtien, kun uusi Sopimuksen versio on julkaistu verkkosivustolla, edellinen versio katsotaan pätemättömäksi. Käyttäjä on velvollinen tutustumaan itsenäisesti Sivuston nykyiseen versioon. Käyttämällä Sivustoa Käyttäjä vahvistaa tuntevansa Sopimuksen ja on vastuussa sen rikkomisesta.

1.4 Osapuolten oikeuksiin ja velvollisuuksiin sovelletaan niiden syntyhetkellä voimassa olevan Sopimuksen version määräyksiä, ellei tämän sopimuksen määräyksistä, säädöksistä ja sopimuspuolten välillä syntyneen oikeussuhteen luonteesta muuta johdu. juhlia.

1.5. Tuetut selaimet ja versiot. Sivuston käyttömukavuuden takaamiseksi suosittelemme seuraavien selaimien käyttöä: Chrome-versio 45 ja uudemmat, Safari-versio 9.1 ja uudemmat, Mozilla Firefox -versio 45 ja uudemmat, Opera-versio 41, Android-versio 4.3 ja uudemmat, ios 9, Yandex-selainversio 15 ja uudemmat, Edge-versio 13 ja uudemmat. Tietyt ominaisuudet vaativat JavaScript- ja evästetuen.

Verkkosivuston omistaja
2.1. Sivuston omistaa ”Cargoriga” (50103676491).

2.2. Sivuston omistajalla on kaikki yksinoikeudet Sivustoon ja hän käyttää näitä oikeuksia harkintansa mukaan, muuttaa ja täydentää vapaasti Sivuston muodostavia ohjelmia ja tietoja, sallii pääsyn Sivustolle tai rajoittaa pääsyä, käyttää muita hänelle kuuluvia oikeuksia liittyen sivu. Sivuston omistajalla on oikeus milloin tahansa kieltää pääsy ja/tai käyttö Sivustolle ja/tai niille lähetetyille tiedoille ja/tai Sivustolla tarjottaville palveluille yhdeltä, useammalta tai kaikilta käyttäjiltä ilman syytä ja ilman syytä. korvauksia tappioista.

2.3. Sivuston omistaja tukee sivustoa julkaistakseen sivustolle tietoa yrityksestä, sen toiminnasta, sivuston omistajan asiakkaiden ja muiden vastapuolten tarvitsemat tiedot sekä muut tiedot, jotka Sivuston omistajan mielestä voivat olla hyödyllisiä Sivuston käyttäjille.

Verkkosivuston käyttäjät
3.1. Jokainen henkilö, joka käyttää verkkosivustoa Internetin kautta, tunnistetaan käyttäjäksi. Käyttäjä vahvistaa olevansa täysi-ikäinen henkilö.

3.2. Päästyessään verkkosivustolle Internetin kautta, käyttäjä sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä ja muita sivuston omistajan muissa verkkosivustolle lähetetyissä asiakirjoissa vahvistamia Sivuston käyttöä koskevia sääntöjä. Mikäli käyttäjä on eri mieltä yhdestä tai useammasta vaatimuksesta tai säännöstä, käyttäjällä on oikeus milloin tahansa lopettaa sivuston ja/tai siihen lähetettyjen tietojen käyttö.

3.3. Käyttäjän pääsy sivuston yksittäisiin osiin on mahdollista sen jälkeen, kun käyttäjä on rekisteröitynyt Sivustolle. Rekisteröityäkseen käyttäjä on velvollinen ilmoittamaan kirjautumistunnuksensa ja salasanansa, joita hän käyttää edelleen päästäkseen sivuston kyseisiin osiin. Rekisteröitymisen vahvistamisesta ja käyttäjätunnuksen ja salasanan aktivoimisesta lähtien Käyttäjä saa rekisteröityneen käyttäjän tilan.

3.4. Syöttämällä nimen, sukunimen, passin tai muut henkilötiedot (omien tai kolmansien osapuolien) käyttäessään sivustoa, käyttäjä ilmaisee suostumuksensa niiden käsittelyyn (omansa tai vahvistaa vastaanottaneensa tällaisen suostumuksen kolmansilta osapuolilta – henkilötietojen kohteilta) Sivuston omistaja tai hänen valtuuttamansa henkilöt tämän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi, joka koskee oikeuden myöntämistä Käyttäjälle Sivuston ja/tai siihen lähetettyjen tietojen ja/tai palvelujen käyttöoikeudesta, jotka yleensä tarjotaan Sivustolla.

3.5. Käyttäjän oikeudet ja velvollisuudet syntyvät siitä hetkestä, kun hän ensimmäisen kerran pääsee jollekin Internetin sivulle, joka on osa Sivustoa. Käyttäjällä on oikeus kieltäytyä käyttämästä oikeuksiaan sulkemalla Sivuston sivu, jolle hän siirtyi.

3.6. Käyttäjille tarjotaan ilmainen pääsy Sivustolle lähetettyyn tietomateriaaliin. Käyttäjät ovat velvollisia pidättymään toimista, jotka voivat vahingoittaa Sivuston sisältöä, ohjelmistoja ja laitteistoja, rajoittaa kolmansien osapuolten pääsyä Sivustolle sekä yrityksistä tavalla tai toisella muuttaa Sivustolle lähetetyn sisällön ja ohjelmiston koostumusta. .

Sivustolle lähetettyjen tietojen tila
4.1. Oikeudet Sivustolle lähetettyyn tietomateriaaliin kuuluvat Sivuston omistajalle ja muille tekijänoikeuksien haltijoille, joiden suostumuksella materiaalit on lähetetty Sivustolle. Muilla henkilöillä ei ole oikeutta käyttää Sivustolle lähetettyä materiaalia millään tavalla, kokonaan tai osittain, levittää, jäljentää, jäljentää määritettyä materiaalia ilman Sivuston omistajan ja (tai) muiden tekijänoikeuksien haltijoiden kirjallista lupaa. määritetyistä materiaaleista, paitsi käytettäessä materiaaleja yksinomaan henkilökohtaisiin tarkoituksiin.

4.2. Käyttäjillä on oikeus vapaasti tutustua Sivustolla olevaan julkiseen materiaaliin. Pääsy Sivustolla olevaan materiaaliin tarjotaan maksutta, paitsi jos Sivustolla on erikseen sovittu. Osapuolet vastaavat itsenäisesti kaikista kustannuksista, joita niille aiheutuu Sivustoa koskevien oikeuksiensa ja velvollisuuksiensa käyttämisestä.

4.3. Sivuston omistaja tekee kaikkensa varmistaakseen, että sivustolle lähetetyt tiedot ovat mahdollisimman täydellisiä, luotettavia ja ajan tasalla, mutta hän ei voi taata sivustolle lähetettyjen tietojen täydellisyyttä, luotettavuutta ja asianmukaisuutta eikä ole vastuussa Sivustolle lähetettyjen tietojen käytön seuraukset.

4.4 Tiedot divisioonien aikatauluista, rahtikuljetuksen lähdöstä ja saapumisesta, palvelujen hinnasta ovat viitteellisiä. Sivuston omistaja ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin mahdollisten tietojen vääristymien poistamiseksi ja niiden päivittämisen oikea-aikaisuuden varmistamiseksi. Sivuston omistaja ei kuitenkaan takaa tietojen asianmukaisuutta kulloinkin eikä ole vastuussa sivuston epätarkkuudesta, epäolennaisuudesta, tietojen puutteesta ja/tai sivustolla tavallisesti tarjottavien palvelujen mahdottomuudesta.

4.5 Käyttäjät päättävät itsenäisesti Sivustolle lähetettyjen tietojen käytöstä, eikä Sivuston omistaja ole vastuussa niiden käytöstä ja päätöstensä seurauksista.

Tietojen vaihto Käyttäjien kanssa
5.1. Sivuston omistaja antaa Käyttäjille mahdollisuuden ilmaista mielipiteensä yrityksen toiminnasta, esittää kysymyksiä, tehdä ehdotuksia ja kommentteja. Näitä tarkoituksia varten sivusto sisältää sivuston omistajan osastojen puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet, avoin linja on luotu.

5.2. Käyttäjillä ei ole oikeutta lähettää Sivustolle mainontaa, poliittista, syrjivää, pornografista tietoa ja muita tietoja, jotka eivät täytä lainsäädännön, moraalin ja eettisten periaatteiden vaatimuksia, eikä tietoja, jotka horjuttavat Sivuston omistajan liikemainetta, hänen tytäryhtiönsä, vastapuolinsa ja yhteistyökumppaninsa sekä tiedot sivuston omistajan kilpailijoista. Käyttäjät ovat vastuussa Sivustolle lähetettyjen tietojen oikeellisuudesta ja lain vaatimustenmukaisuudesta.

5.3. Referenssiluonteisten operatiivisten tietojen saamiseksi Käyttäjiä kehotetaan ottamaan yhteyttä yrityksen viranomaisiin (ohjeiden kuraattorit, alueedustajat, sivuston ylläpitäjät). Palautelomaketta ja sähköpostia suositellaan käytettäväksi muiden ongelmien ratkaisemiseen, reklamaatioiden ja ehdotusten tekemiseen cargoriga.ee:n toiminnasta.

5.4. Käyttäjiltä saatuja tietoja voidaan julkaista Sivustossa, paitsi niissä tapauksissa, joissa tiedot on merkitty ”ei julkaistavaksi”. Käyttäjien Sivustolle rekisteröitymisen yhteydessä antamia tietoja, lukuun ottamatta nimeä, sukunimeä ja sukunimeä, ei voida julkaista ja niitä pidetään luottamuksellisina.

5.5. Sivuston omistaja ei ole vastuussa Käyttäjiltä saatujen tietojen sisällöstä. Jos Käyttäjän viesti sisältää tietoja, jotka ovat lain ja moraalin ja eettisten perusteiden vastaisia, Sivuston omistaja pidättää oikeuden välittömästi poistaa tällainen viesti ja/tai lopettaa tai rajoittaa Käyttäjän pääsyä Sivustolle ilmoittamatta siitä Käyttäjälle.

Kysymykset ja vastaukset
6.1. Tarjotakseen Käyttäjille mahdollisimman kattavaa tietoa Sivuston omistajan toiminnasta, Sivusto sisältää vastauksia useimmin kysyttyihin kysymyksiin.

6.2. Sivuston omistaja varaa oikeuden julkaista minkä tahansa hänelle lähetetyn kysymyksen (lukuun ottamatta viestejä, jotka on merkitty ”ei julkaistavaksi”) ja vastauksen niihin Sivuston ”Usein kysytyt kysymykset” -osioon. Sivuston omistaja ei takaa lähetetyn kysymyksen kirjaimellista toistoa ja pidättää oikeuden muokata ja muuttaa Sivustolle lähetettyjä viestejä millään tavalla.

6.3. Kaikki ”Usein kysytyt kysymykset” -osioon lähetetyt kysymykset julkaistaan ​​vain niitä esittäneen henkilön nimellä ilman muita henkilötietoja.

Osapuolten vastuut
7.1. Kumpikin osapuoli on täysin vastuussa vahingosta, joka on aiheutunut toiselle osapuolelle tai kolmansille osapuolille osapuolen oman tahallisen toiminnan seurauksena.

7.2. Sivuston Omistaja ei ole vastuussa, jos Käyttäjä ei pääse, käytä Sivustoa ja/tai niille lähetettyä tietoa tai vastaanota Sivustolla tavallisesti tarjottavia palveluita.

7.3. Sivuston omistaja ei ole vastuussa tappioista, jotka aiheutuvat Käyttäjille tai kolmansille osapuolille, jotka johtuvat Käyttäjien Sivustolle lähettämien materiaalien käytöstä.

7.4 Käyttäjän suorittama tämän asetuksen määräysten rikkominen voi olla perusta tilapäiselle tai täydelliselle sivustolle pääsyn epäämiselle tai rekisteröinnin väliaikaiselle tai täydelliselle lopettamiselle. Päätöksen evätä pääsyn Sivustolle tietyltä käyttäjältä tai rajoittaa kyseisen käyttäjän pääsyä Sivustolle, lopettaa tai keskeyttää rekisteröinnin tekee Sivuston omistaja.

Vaatimusten käsittely

8.1. Vaatimukset Sivuston omistajalle tehdään lähettämällä kirje postitse kohdassa 2.1 määritettyyn Sivuston omistajan sijaintiosoitteeseen. nykyinen sopimus. Tällaisessa kirjeessä on oltava riittävät tiedot kanteen perusteellista käsittelyä varten, ja siinä on myös mainittava kirjeen lähettäneen henkilön nimi (nimike) ja asuinpaikka (sijaintiosoite). Nimettömiä vaatimuksia ei huomioida.
Sivuston omistajan tiedot:

CargoRiga
Rekisteröintinumero: 50103676491